Psykomotorisk Fysioterapi 

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) tar utgangspunkt i sammenhengen mellom muskelspenninger og følelser. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger kan påvirker kroppen.

 

PMF er en metode som tar utgangspunkt i at en omstilling/forandring er mulig.

Metoden er en "hjelp til selvhjelp" hvor det settes krav til pasienten om å arbeide med seg selv. Det krever tid, tålmodighet og at forholdene ligger til rette, slik at det er mulig å gjøre nødvendige endringer.

 

Fysioterapeuten sammenfatter en undersøkelse ut fra:

•Sykehistorie

•Kroppsholdning, med fokus på bevegelighet og balanse

•Pust

•Forskjellige funksjonsundersøkelser / bevegelser

•Kroppsbevissthet og kroppskontakt

 

Etter undersøkelsen må fysioterapeuten gjøre en vurdering av om pasienten kan ha utbytte av PMF, og er motivert for en slik behandling.

Terapeutiske virkemidler:

•Bevisstgjøring om kroppslige og følelsesmessige sammenhenger

•Bevegelser / øvelser tilpasset pasienten

•Massasje

•Samtale

•Bevegelser i gruppe med vekt på ledighet og frie bevegelser

 

Hva kan PMF bidra til?

Pasientene har forskjellige utgangspunkt eller plager og vil derfor også ha ulikt utbytte av behandlingen. Mange vil oppleve at de:

•Får bedre forståelse av sammenhengene mellom anspenthet, pust og følelser

•Får bedre forståelse av kropp og bevegelse, hva som fremmer gode bevegelser

•Lærer å finne og sette egne grenser, ta kroppens signaler på alvor

•Lærer noe om mestring, avspenning og egen lindring av smerter

•Lærer å forebygge sykdom/ plager gjennom bevisstgjøring om årsak og virkning

Telefon

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Åpningstider

Mandag til torsdag:

 

Fredag:

Røa Næringspark,

Aslakveien 14 A - 0753 Oslo

Tlf: 22 50 00 55

Mail: roafysioterapi@gmail.com

Fotograf: Charlotte Loraas Fagermoen