top of page

Fysioterapi

 

Hva er Fysioterapi?

Fysioterapeuter arbeider med plager i muskel- og skjelettsystemet for at du skal komme tilbake til de aktivitetene du holder kjært. Dette kan være smertelidelser i hele kroppen, opptrening etter beinbrudd, forebygging av skade, trening for balanseproblematikk og behandling av nevrologiske lidelser.

 

Fysioterapi er en klinisk forebyggende behandling som utføres av fagpersoner med offentlig autorisasjon. Fysioterapeuter arbeider ut fra en forståelse av at kropp og sjel hører sammen og påvirkes av deres omgivelser. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan arbeider en fysioterapeut?

 

En førstegangskonsultasjon hos våre fysioterapeuter vil bestå av en grundig kartlegging av din situasjon. Dette gjøres gjennom å lytte til din problemstilling og stille deg utfyllende spørsmål. Deretter gjøres en undersøkelse og funksjonsvurdering gjennom observasjon av kroppsholdning, bevegelsesmønster og spesifikke tester. Dette gir grunnlaget for fysioterapeuten til å finne en funksjonsdiagnose, og utarbeide i samråd med deg et behandlingsopplegg for å nå dine individuelle målsetninger.

 

 

Hva behandler fysioterapeuten?

 

Fysioterapeuten forebygger og behandler plager og sykdommer i de deler av kroppen vi bruker når vi beveger oss. Det vil si muskler, ledd, nervesystem og kretsløp. Fysioterapeuten behandler blant annet:

 

 • Opptrening etter skade/operasjon

 • Nakkesmerter

 • Ryggsmerter

 • Kneproblemer

 • Hofteproblemer

 • Idrettsskader

 • Hodepine

 • Armsmerter

 • Artrose

 • Tendinopati

 

Behandlingen kan inneholde manuelle teknikker, øvelser/trening, bløtdelsbehandling, elektroterapi, dry-needling, taping, råd og veiledning. Fysioterapeuter jobber også med teknikker for stressmestring gjennom respirasjonsøvelser og avspenningsteknikker.

pmf bilde 5.png
Møte_med_pasient_.png

Telefon

22 50 00 55
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

Åpningstider

Mandag til torsdag:

 

Fredag:

08:00-18:00
08:00-16:00
bottom of page